Kittelův areál

    Kostel sv.Josefa

    Stavba kostela probíhala v letech 1756 – 1760. Půdorys kostela je velmi neobvyklý – do tvaru kříže. Na jižní stranu od hlavního oltáře směřují  Svaté schody. Tento unikát najdeme pouze v pěti kostelích v celé České republice. Pod těmito schody jsou uložené ostatky svatých přivezených z Říma v roce 1762 a věřící mají možnost jednou ročně po schodech vystoupat.

    Tento barokní kostel má velmi cenný hlavní oltář sv.Josefa a dva postranní oltáře ( momentálně se reataurují ). Výzdoba nástěnnými malbami je z 1.poloviny 19.století, vitráže a varhany pak z přelomu 19.a 20.století. Více informací můžete získat při prohlídce kostela.

    Socha sv. Josefa

    Pískovcová barokní socha sv. Josefa je osazena po levé straně kostela a spočívá na dvou toskánských sloupech. Je obklopena kaštany. Plastika pochází z druhé poloviny 18. století. Originál sochy byl roce 2003 odcizen a na původních dvou sloupech spočívá její replika.

    Budova bývalé fary

    Dům č.p. 19, bývalá fara, pochází z druhé poloviny 18. století. Jedná se o jednopatrovou budovu. Přízemí je zděné a patro roubené. Nyní je fara využívána ke kulturním a společenským akcím.

    Sloup Nejsvětější Trojice

    Morový sloup Nejsvětější Trojice je umístěn mezi farou a kostelem. Jedná se o významnou barokní uměleckou památku. Na kruhovém podstavci spočívá tříboký jehlan. Podstavec vybíhá ve tři mohutné konsoly se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a sv. Vojtěcha. Mezi konsolami jsou umístěny další plastiky sv. Šebestiána, P. Marie a sv. Rocha. V poslední třetině sousoší dominuje plastika Nejsvětější Trojice.

    Kittelův dům

Dům se nachází se pod kostelem sv. Josefa. Asi v polovině 18. století jej dal postavit doktor Kittel pro svou rodinu. Kittelovu domu se dodnes říká „Burk“ a je největší dřevostavbou v té době v celé Evropě. Jednopatrové stavení je v přízemí zčásti roubené, zčásti zděné, v patře celé roubené. Kittelův dům byl dlouhá léta v rekonstrukci, nyní bude zpřístupněn veřejnosti. V jeho prostorách najdeme novou expozici Kittelova muzea a informační centrum.

    Kittelovo muzeum

    Do roku 2018 se nacházelo v domě č.p.11 poblíž Burku. Bylo otevřeno v roce 2010, ale 31.8.2018 bylo trvale uzavřeno. Expozice muzea byla zaměřena nejen na život a léčení pověstného doktora, ale i na historii Kittelovska, bohatství lidového léčitelství a sílu bylin. Nová expozice Kittelova muzea bude k vidění v Kittelově domě.