Partneři

 

Liberecký kraj

Dlouhodobě se podílí se na financování oprav a restaurátorských prací v kostele.

 

 

Obec Pěnčín

Je partnerem při zajišťování dobrého technického a funkčního stavu některých částí kostela a jeho okolí, je vlastníkem Kittelova domu - Burku a financuje jeho rekonstrukci.

 

 

Výletní areál Pěnčín

Již přes 10 let je hlavním partnerem v oblasti turistického ruchu v Kittelově areálu. Každoročně finančně přispívá na opravy kostela.

 

 

Turistický region - JIZERSKÉ HORY

Významný partner v oblasti propagace kulturních akcí.

 

 

Jablonecké kulturní a informační centrum

Je partnerem v oblasti propagace kulturních akcí.

 

Všem výše uvedeným děkujeme za spolupráci.