kostel     
sv. Josefa    

Odkazy

 

 

Misionáři Saletini

 

v Čechách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparentní

 

účet na opravu

 

Svatých schodů:

 

 

266 393 841/ 0600

 

 

 

 

Číslo účtu

 

 

Kostelu Krásná :

 

 

216489925/0600

 

 

*

 

Na opravu Svatých schodů

 

je možné přispět

 

 

 

Ve středu 1.5.2024 bude

 

slavnostně zahájena sbírka

 

na opravu Svatých schodů.

 

 

Tyto schody jsou jedinečné tím,

že jsou kopií schodů,

po kterých kráčel Ježíš k Pilátu Ponstskému.

Jejich oprava je již velmi potřebná,

ale také hodně nákladná.

Přispět může každý.

Číslo transparentního účetu

je 266 393 841/ 0600.

 

Za všechny dary děkujeme.

 

 

 

27.4.2024

 

 

 

*

 

Pouť na Krásné

 

ve středu 1.5.2024

 

 

V 10 hod se setkáme v kostele

u prvních tónů varhan,

které nám oznámí začátek mše

v kostele sv.Josefa.

Bohatý program bude na faře,

na nádvoří i v Kittelově domě.

V celém areálu a na faře

bude k dispozici výborné

domácí občerstvení.

 

 

Těšíme se na vás.

 

10.4.2024

 

 

 

*

Kdy se uvidíme v kostele?

 

 

Zveme vás na společná setkání

v našem kostele.

Přijďte si zazpívat, popovídat, pobýt,

nebo koupit něco pěkného svým blízkým.

 

Těšíme se na vás.

 

 

1.12.2023

 

 

 

*

 

 

Advent na Krásné

 

v sobotu 9.12.2023

 

 

Zveme vás v sobotu na již tradiční

ADVENT  na  KRÁSNÉ .

Program začíná v 9 hodin v kostele,

ve 13 hod je koncert Lucie s lyrou.

 

Po celý den je možnost

vynikajícího občerstvení na faře,

v Kittelově domě bude probíhat

další program, prodej rukodělných výrobků,

povídání o vánočních zvycích.

 

Přijďte mezi nás a pohladit srdce i duši.

 

 

1.12.2023

 

 

 

 

*

 

 

Poděkování

 

Díky všem dobrým lidem z Jablonce

z Mattoni FreeRun a ZU fuss,

i bývalým žákům 9.A ze ZŠ Liberecká,

že nám přišli pomoci hrabat listí

kolem kostela a fary.

Z Krásné pak velké díky

Vláďovi, Pavlovi a Nině s dětmi.

 

Bez vás bychom to nezvládli. Díky.

 

 

1.12.2023

 

 

 

*

 

Hráběcí mejdánek

 

 

 

V pátek 17.11.2023 se sejdeme

 již tradičně v 10 hod. na Krásné.

 

 

Pokud možno vlastní hrábě

a dobrou náladu s sebou.

 

 

Posezení ve vyhřáté faře,

skvělé občerstvení

a zábava po posledním

shrabaném lístku zajištěno.

 

 

Čím více nás bude,

tím míň každý z nás bude hrabat. :-)

 

Přijďte nám na chvilku pomoci.

 

 

 

11.11.2023

 

 

*

 

 

Podzimní pouť

 

k uctění povýšení

 

svatého kříže na Krásné

 

 

 

V sobotu 16.9.2022 v 17 hod. proběhne

koncert Musica Bohemica.

 

*

 

V neděli 17.9.2022  od 13 hod. zahájíme pouť.

Krásný program na vás čeká v kostele, v areálu,

ale i v Kittelově domě.

Na faře se můžete těšit na úžasné občerstvení.

 

Od 16 hodin začíná mše svatá

s pobožností Svatých schodů.

 

 

 

1.9.2023

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Prázdninové klekání

 

dne 26.srpna od 12 - 20 hod.

 

Každý rok touto dobou

pořádá Kittelov muzeum

poslední akci během prázdnin.

 

Přijďte s námi pobýt, popovídat si,

pobavit se divadlem či hudbou,

ale hlavně odnést si krásné vzpomínky.

 

 

10.8.2023

 

 

 

*

 

 

Řemeslný den u Kittelova domu

 

5. července 2023 od 12 do 21 hodin

 

a koncert  Sancta Maria

 

v kostele sv.Josefa od 14 hod

 

 

 

Každý rok pořádáme Řemeslné dny.

Proto vás zveme si užít návrat

o pár desetiletí zpět a něco si vyrobit.

 

V e 14 hod začíná koncert

 

Sancta Maria,

kdy zazpívá Jarmila Klokočníková

a Čeněk Svoboda, klavírní doprovod

zajistí Tomáš Pospíšil.

 

Přijďte si s námi posedět

a zrelaxovat nad krásnými skladbami.

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Svatojánská slavnost

 

a Den s vílou Izerínou

 

24. června od 12 do 24 hodin

 

 

Již tradičně vás zveme

 

na Svatojánské slavnosti,

 

kde je pro vás připravený bohatý program

 

spojený s tradicemi,

 

ale i s vílou Izerínou.

 

Po celý den je k dispozici

 

občerstvení z domácí kuchyně.

 

 

 

Celé odpoledne budou probíhat

 

komentované prohlídky v kostele.

 

Těšíme se na Vás.. :-)

 

 

 

 

 

 

3.6.2023

 

 

 

 

 

*

 

Pouť na Krásné

 

v pondělí 1.5.2023

 

 

V 10 hod zazní první tóny varhan,

které nám oznámí začátek mše

v kostele sv.Josefa,

další program bude na faře,

na nádvoří i v Kittelově domě.

V celém areálu a na faře

bude k dispozici výborné

domácí občerstvení.

 

 

Těšíme se na vás.

 

 

 

 

 

 

*

 

*
 
 
Otevření a prohlídku
 
kostela
 
 
je možné zajistit na kontaktním čísle 773 690 534.
 
 
 
 
V prodeji je turistická vizitka kostela sv. Josefa No.3615
 
 
 
 
 
Dále máme turistickou vizitku " Kittelův dům Burk " No. 1088 - 2.
 
 
 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.